การหาภาพยนตร์มาให้ลูกได้รับดูที่บ้านอยู่เป็นประจำอย่างสนุก

ต้นสายปลายเหตุสำคัญที่ทำให้การดูภาพยนตร์ทำให้เด็กสามารถปรับปรุงความถนัดภาษาอังกฤษได้ ก็คือ (อ้างอิงจากเว็บไซต์นี้ขอรับ1. ภาษาอังกฤษที่อยู่ในรูปภาพยนตร์ จะเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวัน (นักวิชาการจะเรียกว่า Authentic Language)ซึ่งทำให้พวกเรารู้จักดีกับศัพท์ รวมทั้งองค์ประกอบประโยค